Navrhujeme pro planetu

Šetrnost k životnímu prostředí je pro nás to nejdůležitější

Implementovali jsme systém DFE („Design for Environment“), jehož prostřednictvím se staráme o environmentální udržitelnost výrobku po celou dobu jeho životnosti.

Design

Výroba

Doprava

Zákazník

Recyklace

Design

Redukce odpadu

Již ve fázi navrhování se staráme o redukci materiálů a omezení používání toxických nebo znečišťujících látek. Naši technici studují výrobky se sníženou velikostí a hmotností, mimořádně trvanlivé a vyrobené maximalizací recyklovaných nebo recyklovatelných komponentů.

Výroba

Redukce emisí

V našich továrnách, vybavených energeticky úspornými systémy, minimalizujeme co nejvíce výrobní odpad a emise CO2.

Doprava

Balení na minimum

Naše výrobky jsou dodávány zákazníkům v obalech zhotovených z odpadních materiálů a v redukovaných sestavách, s upřednostněním vozidel s nízkými emisemi pro přepravu.

Zákazník

Vzdělávání

Na závěr se zabýváme vzděláváním koncového zákazníka, aby se naučil používat systémy úspory energie, kterými jsou výrobky Lainox vybaveny (energetický monitor, ekologický mycí program atd.).

Recyklace

Recyklovatelnost materiálů

Při volbě používaných materiálů bereme v úvahu především jejich recyklovatelnost, výběrem z nejnovějších dostupných technologií a s minimalizací použití vícesložkových materiálů ve prospěch jiných, které se snáze likvidují.
Ve výrobě upřednostňujeme obaly pocházející z obnovitelných zdrojů a využíváme elektřinu, která pochází ze 100 % z obnovitelných zdrojů.

Pokud se chcete dozvědět více: stáhněte si naše certifikáty

ISO 14001, ISO 9001, Integrovaná politika jakosti, životního prostředí a bezpečnosti práce ISO45001

Ke stažení services
go to top Top